Çikolata Kisti Ankara

Çikolata Kisti Ankara

Çikolata kisti ya da bir diğer adıyla endometriozis, kadında genel olarak, cinsel ilişki esnasında, adet döneminde ya da adet döneminden bağımsız olarak herhangi bir dönemde pelvik bölgede, ağrı kesiciler kullanılarak düzelmeyen çeşitli şiddetli ve orta şiddette ağrılar ile beraber belirti vermektedir. Bahsedilen bu belirtiler ile beraber hastada hamile kalamama ve adet düzensizlikleri durumlarında da uzman hekim tarafından çikolata kisti yani çikolata kisti tanısı konulabilmektedir.

Endometriozis rahim içini döşeyen endometrial hücrelerin rahim dışında yerleşerek üremesidir. Genellikle 30 yaşın üzerindeki kadınlarda görülür. Nedeni tam olarak belli değildir. Kadınlarda adet kanaması rahim iç tabakasını döşeyen hücrelerin dökülmesi ile olur. Bu hücrelerin bir kısmı da geriye doğru giderek tüplerden karın boşluğuna dökülür. Genelde bu hücreler vücudun bağışıklık mekanizmaları tarafından yok edilir. Ancak bazı kadınlarda bu mekanizmalar iyi çalışmaz ise, muhtemelen genetik yatkınlık ile birlikte endometrial hücreler karın zarı üzerine yerleşebilirler.

Oluşum nedeni hakkında net ve kesin bir bilgi bulunmayan çikolata kistinin günümüzde bulunmuş kesin tedavi yöntemi de henüz bilinmemektedir. Çikolata kisti hastalarına yönelik olarak genellikle hastalığa bağlı olarak kişide ortaya çıkan yakınma ve şikayetleri azaltmak amaçlanmakta ve bu amaca yönelik olarak çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Endometriozis hastalığına yönelik olarak şimdiye kadar belirlenen en kesin ve etkili tedavi yöntemi ise ameliyat olarak bilinmektedir. Ancak hormonal baskılayıcı tedaviler de son derece etkindir.

Çikolata Kisti Belirtileri

Endometrium yapılarının yumurtalıklara yerleşmesi ve yol açtıkları kanamaların yumurtalıkta birikmesi sonucunda çikolata kisti adı verilen kistler meydana gelir. Çikolata kistlerinin içinde biriken sıvı, çikolata renginde olduğundan dolayı  bu tür kistlere çikolata kisti adı verilmiştir.

Genellikle yumurtalıklardan birinde görülen bu sorun, nadir olarak iki yumurtalıkta da görülebilir. Bu yapılar, çoğunlukla iyi huyludur ve kansere yol açması çok nadir bir durumdur. Çikolata kistleri çok hızlı büyürlerse, ultrasonografik incelemede kanser şüphesi izlenir ise veya ilaç tedavisine yanıt vermeyen şiddetli ağrılar var ise cerrahi tedavi gerekebilir.

Endometriozis (çikolata kisti) ya da çikolata kisti hastaları çoğunlukla şiddetli adet sancılarından, cinsel ilişki sırasında yaşanan ağrıdan, kronik pelvik ağrılarından şikayetçi olmaktadır. Çikolata kistine yol açan temel faktör net olarak belirlenememiştir ancak oluşumu hakkında çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.

Bunların arasından en çok öne çıkan faktör, genetik mirastır ve çikolata kistlerinin sebebi genellikle adet kanamasında bir miktar kanın geriye akması sonucu rahim iç duvarında bulunan endometrium hücrelerinin rahim dışına yerleşmesi olarak açıklanmaktadır. Bu durum her kadında olmakla birlikte bağışıklık sistemi ile ilgili bir problemi olanlarda dokular rahim dışına da yerleşmekte ve hastalığa neden olmaktadır.

Çikolata kistlerinin evreleri vardır. Tedavi edilmediği sürece çikolata kisti büyümeye ve sebep olduğu ağrıların şiddetini arttırmaya devam eder. Kadınların bazılarında herhangi bir belirti görülmezken, bazı kadınlar belirtileri çok şiddetli yaşar.

Çikolata Kistlerinin Riskleri Nelerdir?

Çikolata Kisti üreme çağında kadınların regl ağrılarının şiddetli geçmesine, cinsel birliktelikte ağrılar hissedilmesine ve bazı hastalarda  doğurganlığı etkilemesi ile kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Bu tarz rahatsızlıklar kimi zaman şikayet üzerine gidilen bir muayenede, kimi zaman da rutin bir kontrol sırasında fark edilebilir. Rahim içerisinde yer alan dokunun başka bir yere taşınarak bu bölgede gösterdiği davranış nedeniyle iltihaplı reaksiyon gösterebilmektedir. Her ay ağrılı bir şekilde görünen şiddetli ağrılar bu sebepten ortaya çıkmaktadır.  Kanamayla birlikte oluşan kalıntılar bulundukları bölgelerdeki dokuları birbirine yapıştırarak karın içi yapışıklıklara neden olmaktadır. Meydana gelen bu yapı bozuklukları cinsel birliktelik sırasında oldukça sancı ve ağrı çekilmesine neden olabilir. Çikolata kisti rahatsızlıkları tedavi edilmez ise ilerleyen evrelerde kistlerin büyümesi ile birlikte yumurtaların kaybı ile birlikte kısırlıklara kadar varan sıkıntılar yaşatabilmektedir. Ağrılı geçen regl dönemlerinde ya da cinsel birlikteliğiniz sırasında acı hissediyorsanız mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Çikolata Kisti Tedavisi Ankara

Çikolata kisti en yaygın olarak görülen kısırlık nedenlerinden biridir. Şiddetli adet ağrısı, ara kanamalar, büyük abdest yapmakta ağrı gibi yakınmalara neden olmakla birlikte, hiçbir belirti de vermeyebilir ve uzun süre çocuk sahibi olunmadığında teşhis edilir. Cerrahi tedavi gerektiren endometriozis  hakkında halk arasında pek çok yanlış inanış vardır. Bunlardan biri kist ile birlikte yumurtalık veya rahminde alınması gerektiğidir. Oysa günümüzün ameliyat yöntemleri sayesinde en ciddi kistler bile yumurtalık veya rahme zarar vermeden alınabilmektedir.

Çikolata kisti, daha çok cinsel ilişkide, adet döneminde ya da başka bir zamanda pelvik (karın alt bölgesi) bölgede ağrı kesicilerin etki etmediği şiddetli ağrılarla kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Bunun dışında sıklıkla kadında gebe kalamama gibi kısırlık nedeni de olabilir. Yapılan araştırmalarda kadınların kısırlık sebepleri arasında çikolata kistlerinin önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmıştır. Bu yakınmaları olan kadınların doktora gitmeleri halinde, yapılacak ultrason muayenesiyle büyük olasılıkla çikolata kisti tanısı konulabilir. Bu kistler için uygulanan en etkili tedavinin, hastanın yakınması ve çocuk istemi durumuna göre cerrahi girişim olduğu söylenebilir.

Çikolata Kistinde Cerrahi Yöntemler                                  

İlaç tedavisi ile yeterli bir sonuç elde edilemeyen hastalar için cerrahi tedavi diğer bir tedavi seçeneği olarak sunulmaktadır. Laparoskopi operasyonları; çok küçük bir bir kesiden yapılabilmesi ve hastaların operasyona bağlı ağrı yakınmalarının daha düşük düzeylerde olması, hastanın operasyon sonrasında günlük yaşantısına adapte olma sürecinin daha kısa olması açısından açık ameliyat yöntemine kıyasla daha çok tercih edilmektedir. Batın içinde ileri derecede adezyon yani yapışıklık olması halinde ise uzman hekimce açık ameliyat yani laparotomi yöntemi tercih edilebilmektedir.

Cerrahi ve medikal tedavilerin bir arada yapıldığı kombine tedavilerde, operasyon öncesi ya da sonrası ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Kombine tedavi genellikle ağrı yakınmalarını azaltmada etkilidir. Cerrahi girişim sırasında kistin çıkarıldığı bölgenin kistik yapıdan tamamen arındırıldığı düşünülmekle beraber bazı durumlarda bu bölgede mikroskobik ölçülerde parçalar kalabilmektedir. Bu kalan parçalar büyüyebilir, ya da yeniden bir lezyon  ortaya çıkabilir ve çikolata kisti tekrarlayabilir. Bu mikroskobik ölçülerdeki parçaların tekrardan büyümesine ve kanamasına engel olmayı hedefleyen ilaç tedavileri, yapılan cerrahi ameliyatlardan sonra kullanılmaktadır. Endometriozis (çikolata kisti) hastalarına uygulanan kombine tedavide kullanılan ilaçlar ağrı baskılayıcı ilaçlar ile benzer özellikler taşımaktadır.

Kapalı Ameliyat (Laparoskopi)

Kapalı ameliyat (laparoskopi) açık ameliyata oranla daha kolay ve daha fazla avantajı olan ameliyat yöntemidir. Laparoskopi yöntemi kullanılarak yapılan operasyonlarda kistten temizlenen bölge hava ile temas etmez. Küçük 2-4 adet kesik açılarak (yaklaşık 1 cm) yapılan operasyon buradan yapılarak bitirilir. Bu şekilde yapılan operasyonda hastanın iyileşme sürecini kısaltarak günlük faaliyetlerine daha hızlı bir şekilde dönmesine olanak sağlar. Ameliyat ile oluşan ağrılar azaltılırken hastanın iyileşme sürece hızlanmış olur. Bu gibi nedenlerden dolayı kist ameliyatlarında öncelikle laparoskopi yöntemi en çok tercih edilen yöntemdir. Kist ameliyatlarında önemli olan kistin içinin boşaltılması ve kistin bulunduğu yerden tamamen temizlenmesidir.

Laparoskopi yönteminde kistin bulunduğu yerden tamamen çıkarılması kolay olmayabilir. Bu operasyonlarda farklı yöntemlerde kullanılmaktadır. Bu yöntemler arasında en başarılı olan yöntem kistektomi yöntemidir ve bu yöntem dışındaki yöntemler kullanılması durumunda hastalığın 6 ay ile 12 ay arasında tekrarlama ihtimali doğmaktadır. Bu sebeple kullanılan yöntem ve sonrasında uygulanan ilaç tedavisi önem arz etmektedir. Bu tarz ameliyatlarda önemli olan bir diğer konu ise operasyonu yapan ekibin tecrübeli olması ve yumurtalıklara zarar vermeden operasyonlarını tamamlamasıdır. Operasyon sırasında yumurtalıklara verilebilecek zararlar doğurganlık açısından sıkıntılara yol açabilmektedir. Yumurtalık rezervine zarar vermeden veya minimal zarar ile laparoskopik cerrahi tedavi yapılabilir. Bu yöntemler tarafımızdan literatürde tanımlanmıştır

Açık Ameliyat (Laparotomi)

Açık ameliyat yapılarak çikolata kistlerinin alınması yönteminde ise iyileşme daha uzun sürmekte ve günlük hayata dönüş bir daha sıkıntılı olabilmektedir. Ayrıca hastanın ameliyat sonrası ağrıları daha fazla olmakta ve hastanın işe dönüş süresi uzamaktadır.

Ameliyattan Ne Kadar Sonra Cinsel İlişkiye Girilebilir?

Çikolata kisti ameliyatları iki şekilde yapılmaktadır. Bunlar kapalı yöntem (laparoskopi) ve açık yöntem (laparotomi) olarak adlandırılmaktadır. Kapalı ameliyat yönteminde sadece 1 cm genişliğinde kesik açılır ve iyileşmesi açık ameliyata göre daha kısa sürer dolayısıyla hastanın istirahat süreci daha rahat geçer. Hastalar,  iyileşme sürecinde yapılacak olan kontroller ile operasyonu gerçekleştiren doktordan cinsel ilişki ile ilgili gerekli bilgiyi alabilirler. Özellikle laparoskopi yöntemi ile yapılan ameliyatlar sonrası cinsel ilişki 2 hafta önerilmemektedir. Yine de daha doğru bilgileri verebilecek olan ameliyatı yapan doktordur.

Tedavi Edilmeyen Çikolata Kistlerinin Riskleri Nelerdir?

Çikolata kistleri üreme çağında kadınların regl ağrılarının şiddetli geçmesine, cinsel birliktelikte ağrılar hissedilmesine yol açar ve bir kısım hastalarda doğurganlığı etkileyebilir. Bu tarz rahatsızlıklar kimi zaman şikayet üzerine başvurulan bir muayenede, kimi zaman da rutin bir kontrol sırasında muayene eden hekim tarafından fark edilebilir. Rahim içerisinde yer alan doku başka bir yere taşınabilmekte ve bu bölgede gösterdiği davranış nedeniyle enflamatuar bir reaksiyon gösterebilmektedir. Bu durum her ay regl döneminin ağrılı geçmesine sebep olur. Kanamayla birlikte oluşan kalıntılar bulundukları bölgelerdeki dokularda yapışıklıklara yol açmaktadır. Meydana gelen bu yapısal bozukluklar cinsel birliktelik sırasında oldukça ağrı ve sancı görülmesine neden olabilir. Çikolata kisti rahatsızlıkları tedavi edilmez ise ilerleyen evrelerde kistlerin büyümesi ile birlikte yumurtaların kaybı sonucu kısırlığa kadar varan sıkıntılar yaşatabilmektedir. Siz de regl dönemlerinizde şiddetli ağrı ya da cinsel birlikteliğiniz sırasında acı hissediyorsanız mutlaka bu konuda uzman bir hekime danışmalısınız.

Çikolata Kistlerinin Cerrahi Tedavisinde Yumurtalıkları Korunabilir mi?

Çikolata kisti cerrahisi geçirecek bütün hastalar mutlaka doğurganlığı koruyucu yöntemler konusunda bilgilendirilmelidir. Bunlar arasında yumurta dondurma, embriyo dondurma ve gerekirse yumurtalık dokusunun dondurulması yer alır. Hastalara ameliyat öncesi yumurtalık rezervini saptamak amacı ile yumurtalık rezerv ölçümü yapılabilir.